DNS naszych serwerów: richhostdns.com, rich-host.com

Funkcja poczty na wszystkich serwerach we wszystkich wersjach php jest wyłączona, użyj smtp, aby użyć funkcji wysyłania poczty

Ustawienia poczty dla programów e-mail i ustawienia wysyłania z witryn przez smtp:

Odbieranie:

serwer richhostdns.com
protokół imap
port 993
typ szyfrowania ssl / tls

serwer richhostdns.com
protokół pop3
port 110
typ szyfrowania starttls

Prześlanie:

serwer richhostdns.com
port szyfrowania ssl / tls 465

serwer richhostdns.com
brak portu szyfrowania 587